Նախարարություն

Կառուցվածք

Ճանապարհների պահպանման և հիմնանորոգման վարչություն

Կանոնադրություն

Վարչության հիմնական գործառույթներն են՝

1) կազմում է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման համար և տեխնիկական հսկողության տեխնիկական առաջադրանքներ,
2) իրականացնում է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի աշխատանքների ուսումնասիրություն և ընդունում,
3) իրականացնում է ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի զարգացման, շինարարության, նորոգման (հիմնանորոգում, շահագործում և պահպանում, ընթացիկ նորոգում), միջին նորոգում) ծրագրերի ընդունում,
4) իրականացնում է միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ու դրանց ինժեներական կառույցների պահպանման և շահագործման աշխատանքների նկատմամբ հսկողություն և սահմանված կարգով աշխատանքների ընդունում,
5) ներկայացնում է ճաապարհային երթևեկության կազմակերպման փոփոխությունների և սահմանափակումների մասին տեղեկացումներ,
6) մշակում է նորմատիվ իրավական և նորմատիվ տեխնիկական ակտեր,
7) իրականացնում է ավտոմոբիլային ճանապարհների մոնիթորինգը,
8) մասնակցում է նախարարության մշտական և ժամանակավոր հանձնաժողովների աշխատանքներին,
 

Միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման բաժին

Ճանապարհաշինական ծրագրերի իրականացման բաժին

Թեժ գիծ

Հեռ. (010)51-13-79

Բաժանորդագրում նորություններին