Նախարարություն

Կառուցվածք

Ճանապարհային ոլորտի քաղաքականության վարչություն

Վարչության պետ ` Սերժիկ Պետրոսյան

Հեռ. (+37410) 515 253   էլ. փոստ

Կանոնադրություն

Վարչության հիմնական գործառույթներն են`

1) մշակում է ճանապարհների բնագավառը կանոնակարգող իրավական ակտեր,
2) իրականացնում է ճանապարհների դասակարգում և դրանց անվանացանկի հաշվառում,
3) մշակում է ճանապարհների և դրանց պաշտպանական գոտիների հողերի օգտագործման սահմանափակումները և նորմերը,
4) մասնակցում է ավտոմոբիլային ճանապարհների մոնիթորինգին,
5) մշակում է ճանապարհների ցանցի զարգացման, շինարարության, նորոգման ծրագրերը,
6) ներկայացնում է առաջարկություններ ոլորտի տվյալ բյուջետային տարվա ծրագրերի վերաբերյալ,
7) տրամադրում է ճանապարհների օտարման շերտում և պաշտպանական գոտում սպասարկման օբյեկտների հաղորդակցուղիների տեղադրման տեխնիկական պայմաններ,
8) իրականացնում է ճանապարհների բնագավառի ցուցանիշների վիճակագրական ռեգիստրի վարում,
9) կազմակերպում է լաբորատոր և փորձարար-կոնստրուկտորական աշխատանքները,
10) իրականացնում է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հաշվառում և առաջարկությունների ներկայացում,
11) իրականացնում է ճանապարհների և դրանց ինժեներական կառույցների վիճակի պարբերական ուսումնասիրություններ
12) նախապատրաստում է միջին նորոգման ծրագրեր,
13) իրականացնում է ճանապարհների ծածկի անհարթության միջազգային ինդեքսի ամենամյա մշտադիտարկում,
14) իրականացնում է ճանապարհների գույքագրում:

 

Ճանապարհային քաղաքականության բաժին
Բաժնի պետ ` Արևհատ Պողոսյան

Հեռ. (+37410) 515 274

Ճանապարհային լաբորատորիայի բաժին

Տվյալների հավաքագրման, անձնագրավորման և առաջնային ծրագրերի մշակման բաժին

Թեժ գիծ

Հեռ. (010)51-13-79

Բաժանորդագրում նորություններին