Կադրային ապահովում

Մրցույթի արդյունքներ

ՀՀ ՏԿԵՆ «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր»  ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ արտաքին կապերի վարչության միջտարածաշրջանային համագործակցության և արարողակարգի բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.4-Մ6-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ արտաքին կապերի վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.4-Մ6-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության  պետի (ծածկագիր՝ 22-34.8-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարող մասնակից չի եղել

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի  (ծածկագիր՝ 22-34.8-Մ3-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ արտաքին կապերի վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.4-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ իրավաբանական վարչության պետի (ծածկագիր՝ 22-34.3-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ <<Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծում>>  ՊՈԱԿ-ի գլխավոր տնօրենի  թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթում հաղթող ճանաչված քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 22-34.8-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ արտաքին կապերի վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի  գլխավոր  մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.4-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված  մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ իրավաբանական վարչության  պետի (ծածկագիր՝ 22-34.3-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման  բաժնի պետի  (ծածկագիր՝ 22-34.8-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային (կապիտալ) ծրագրերի աջակցության  և  կոշտ  թափոնների կառավարման վարչության կապիտալ ծրագրերի աջակցության բաժնի ավագ մասնագետի   (ծածկագիր՝ 22-33.4-Մ4-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ վարչական վերահսկողության վարչության վարչական վերահսկողության մշտադիտարկման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 22-33.3-Ղ4-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ վարչական վերահսկողության վարչության վարչական վերահսկողության մշտադիտարկման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 22-33.3-Ղ4-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.2-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.2-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված  արտաքին մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ անձնակազմի կառավարման բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.6-Մ6-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված  մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության համայնքային տեղեկատվական հոսքերի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.2-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ առաջին և զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.7-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ վարչական վերահսկողության վարչության վարչական վերահսկողության իրականացման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.3-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքօգտագործման ոլորտի քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 22-33.12-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքօգտագործման  ոլորտի քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 22-33.12-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության պետի (ծածկագիր 22-33.14-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության պետի (ծածկագիր 22-33.14-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքաբանական փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 22-33.12-Մ2-12) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքաբանական փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 22-33.12-Մ2-12) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ արտաքին կապերի վարչության միջտարածաշրջանային հաղորդակցության և արարողակարգի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.4-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ անձնակազմի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34․6-Մ2-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական վերլուծության և մոնիթորինգի վարչության ներդրումային ծրագրերի համակարգման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.15-Մ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ արտաքին կապերի վարչության միջտարածաշրջանային հաղորդակցության և արարողակարգի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.4-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ անձնակազմի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34․6-Մ2-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական վերլուծության և մոնիթորինգի վարչության ներդրումային ծրագրերի համակարգման բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.15-Մ6-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ճանապարհային ոլորտի քաղաքականության վարչության ճանապարհային լաբորատորիայի բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 22-33.10-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքաբանական փորձաքննության բաժնի պետի (ծածկագիր 22-33.12-Ղ4-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական վերլուծության և մոնիթորինգի վարչության մոնիտորինգի բաժնի գլխավոր մշտադիտարկողի (ծածկագիր՝ 22-33.15-Մ2-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքաբանական փորձաքննության բաժնի պետի  (ծածկագիր 22-33.12-Ղ4-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ճանապարհային ոլորտի քաղաքականության վարչության ճանապարհային լաբորատորիայի բաժնի պետի  (ծածկագիր՝ 22-33.10-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական վերլուծության և մոնիթորինգի վարչության մոնիտորինգի  բաժնի գլխավոր մշտադիտարկողի  (ծածկագիր՝ 22-33.15-Մ2-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքօգտագործման իրավունքի ձևավորման և կենտրոնացված մատյանի վարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր 22-33.12-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքօգտագործման իրավունքի ձևավորման և կենտրոնացված մատյանի վարման բաժնի ավագ  մասնագետի (ծածկագիր 22-33.12-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին  մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի (ծածկագիր՝ 22-Ղ2-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի (ծածկագիր՝ 22-Ղ2-2)  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական վերլուծության և մոնիթորինգի վարչության տնտեսագիտական վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.15-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության տարածքային զարգացման պլանավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.1-Մ2-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը չհաղթահարելու մասին տեղեկատվություն

ՀՀ ՏԿԵՆ ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական վերլուծության և մոնիթորինգի վարչության տնտեսագիտական վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.15-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության տարածքային զարգացման պլանավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.1-Մ2-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքօգտագործման իրավունքի ձևավորման և կենտրոնացված մատյանի վարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 22-33.12-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային (կապիտալ) ծրագրերի աջակցության և կոշտ թափոնների կառավարման վարչության կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․4-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ քարտուղարության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.1-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ քարտուղարության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.1-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ վարչական վերահսկողության վարչության վարչական վերահսկողության իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.3-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ վարչական վերահսկողության վարչության վարչական վերահսկողության իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.3-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային (կապիտալ) ծրագրերի աջակցության և կոշտ թափոնների կառավարման վարչության կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․4-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․14-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության լիցենզավորման և թույլտվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․14-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ճանապարհային ոլորտի քաղաքականության վարչության ճանապարհային քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․10-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․14-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային (կապիտալ) ծրագրերի աջակցության և կոշտ թափոնների կառավարման վարչության կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․4-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության լիցենզավորման և թույլտվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․14-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ճանապարհային ոլորտի քաղաքականության վարչության ճանապարհային քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․10-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34․2-Մ4-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության տարածքային զարգացման պլանավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․8-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության կազմատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34․8-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 ՀՀ ՏԿԵՆ  տարածքային կառավարման վարչության  տարածքային զարգացման պլանավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․8-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության կազմատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34․8-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ իրավաբանական վարչության օրենսդրության  բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր՝ 22-34.3-Մ4-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.1-Մ2-7) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.2-Մ2-7) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի  հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի   (ծածկագիր՝ 22-33.1-Մ2-7) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ իրավաբանական վարչության   օրենսդրության բաժնի ավագ իրավաբանի  (ծածկագիր՝ 22-34.3-Մ4-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին  մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և  համայնքային բյուջեների վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի  (ծածկագիր՝ 22-34.2-Մ2-7) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքօգտագործման ոլորտի քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.12-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության բաժնի  մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.14-Մ6-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքօգտագործման ոլորտի քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետի  (ծածկագիր՝ 22-33.12-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքօգտագործման իրավունքի ձևավորման և կենտրոնացված մատյանի վարման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 22-33.12-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչության համայնքային բյուջեների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34․2-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.1-Մ2-5) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության համայնքային տեղեկատվական հոսքերի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.2-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.1-Մ2-5) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության համայնքային տեղեկատվական հոսքերի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.2-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ <<Ջրառ>> ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի մրցույթի արդյունքների հրապարակման թերթիկ

ՀՀ ՏԿԵՆ <<Հայկական ատոմային էլեկտրակայան>> ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի մրցույթի արդյունքների հրապարակման թերթիկ

ՀՀ ՏԿԵՆ <<Ճանապարհային դեպարտամենտ>> ՊՈԱԿ-ի գլխավոր տնօրենի մրցույթի արդյունքների հրապարակման թերթիկ

ՀՀ ՏԿԵՆ <<Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն>> ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի մրցույթի արդյունքների հրապարակման թերթիկ

ՀՀ ՏԿԵՆ <<Անալիտիկ>> ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի մրցույթի արդյունքների հրապարակման թերթիկ

ՀՀ ՏԿԵՆ <<Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծում>> ՊՈԱԿ-ի գլխավոր տնօրենի մրցույթի արդյունքների հրապարակման թերթիկ

ՀՀ ՏԿԵՆ <<Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ>> ՊՈԱԿ-ի տնօրենի մրցույթի արդյունքների հրապարակման թերթիկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության համայնքային տեղեկատվական հոսքերի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․2-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ իրավաբանական վարչության նախարարության իրավական շահերի պաշտպանության բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր`22-34.3-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության  վարչության համայնքային տեղեկատվական հոսքերի կառավարման բաժնի գլխավոր  մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․2-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ 

ՀՀ ՏԿԵՆ իրավաբանական վարչության նախարարության իրավական շահերի պաշտպանության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր`22-34.3-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34․8-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34․8-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ


Թեժ գիծ

Հեռ. (010)51-13-79

Բաժանորդագրում նորություններին